Национално финансиране

National funding

ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

2021-2025
Общ бюджет: 520 000 000 лева