Консултантски услуги

Consulting services

     Получаване на финансиране по Европейските и национални програми е свързано с редица изисквания, консултацията с наш експерт ще ви помогне да се запознаете с активните програми към този момент и дали има подходяща такава за вашата дейност.

     Консултацията включва:
1. Нашия експерт се запознава с вашата дейност и региона в който се осъществява.
2. След като сме се запознали с вашата дейност и има активна програма от която можете да се възползвате, ще ви дадем подробна информация за програмата и условията при които може да кандидатствате.
3. Вече имаме яснота за програмата и условията за кандидатстване, за да се кандидатсва по програмата трябва да се изготви проект, който е съобразен с изискванията по съответната програма.
4. Ще получите от нас подробни указания за изработката на проекта или може да ни възложите на нас да го изработим, ако нямате такaва възможност.
5. Консултацията е индивидуална и е съобразена с всеки отделен казус.
6. Консултациите се провеждат чрез лична среща, ако това не е възможно, дистанционно чрез предоставяне на необходимите материали от кандидата.
-
Еднократна такса: 50.00 лв.