Банков кредит

Bank credit

1. След като проекта е одобрен за финансиране, сумите по него се изплащат на траншове, най-добър вариант е ако може да се договори определена сума за авансово плащане, за да може веднага да се започне работа по проекта
2. Ако кандидата има нужда от допълнителни средства ние ще съдействаме за отпускане на кредит от банка
3. Ще направим анализ на кредитните пакети и лихви по тях на няколко банки и ще изберем най-изгодния вариант
4. Ще изготвим необходимите документи за отпускането на кредита
5. Кандидата ще внесе подготвените документи за искането за кредит
    Забележка:
1. Изпълнението на проекта не трябва да се отклонява от параметрите одобрени за финансиране ! 
2. Преди отпускането на всеки транш ще бъде извършена проверка дали проекта се изпълнява в одобрените параметри !
3. Ако бъдат открити нарушения, финансирането ще бъде преустановено, временно или окончателно !