Разработка на проект

Project development

Разработката на проект за кандидатстване е съобразен с всяка програма индивидуално.
    Съдъдржание на проекта
1. Бизнес план
2. Финансова оценка
3. Бюджет
4. Конкурентно способност
5. Икономически и обществени ползи за региона в който се извършва конкретната дейност
6. Тръжна процедура за доставчици на машини и оборудване по проекта
7. Изготвяне на отчети и протоколи за проведените тръжни процедури
8. Осчетоводяване на финансовите разходи по проекта
-
Цената на услугата е индивидуална за всеки проект и се определя от нивото на ангажираност на консултанта